HONDENSCHOOL DVS / DTV
Voor hondenopvoeding en training op een positieve manierHondenclub Fun en Focus

Het nieuwe cursusseizoen begint op Zondag 2 september en donderdag 6 september  2018

Voor alle nieuwe cursisten is er op 30 augustus een informatieavond (zonder hond)

Deze begint om 20.00 uur in de kantine

           

AANMELDINGSFORMULIER

 

 

 

De cursussen bij Hondenclub Fun en Focus Nederweert zijn in overeenstemming met de eisen die gesteld worden aan het Examen Elementaire Gehoorzaamheid van de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en Opleiding.

Mocht u nog vragen hebben? 


 Contact

 

**WAT KOST DE CURSUS ?

Lenteseizoen :  Cursusgeld + € 12,50  lidmaatschap voor het lopende jaar.

Herfstseizoen :  ( 2 mogelijkheden )   

a. € 60.00 cursusgeld indien u al in het lenteseizoen lidmaatschap betaald heeft.

b. € 60.00 cursusgeld + € 6,25 lidmaatschap voor de tweede helft van het lopende jaar 

       

ACTIE! Indien u zich vóór 15 januari 2018 aanmeldt, krijgt u het lidmaatschap voor het voorjaarsseizoen gratis en betaalt u voor dit eerste seizoen dus alleen het cursusgeld. De huidige cursisten van DVS en DTV krijgen tot 15 januari bovendien voorrang op de beschikbare plaatsen voor volgend seizoen. Wees er dus op tijd bij!

   

Het bedrag kunt U nadat U een uitnodiging en rekening heeft ontvangen overmaken

op rekeningnummer NL69 RABO 0149 9111 49  

tnv Hondenschool Door Vriendschap Sterk (D.V.S.) te Nederweert.

De betaling dient 14 dagen nadat u bericht heeft ontvangen voldaan te zijn u bent pas na betaling definitief ingeschreven voor de cursus.

 

 

LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap kost € 12,50 op jaarbasis

Als u zich aanmeldt na 30 juni, betaalt u voor het lopende jaar € 6,25.

Voor gezinsleden (personen die deel uitmaken van dezelfde huishouding) geldt een reductie van 50%. Zij betalen dus voor een volledig jaar € 6,25 en voor de tweede jaarhelft € 3,15. Deze leden hebben exact dezelfde rechten en plichten als de andere leden.

Om een cursus te kunnen volgen dient men 16 jaar te zijn en lid te zijn/worden van Hondenschool DVS.

Als lid mag u aan alle activiteiten deelnemen.

 

 

 

SPELREGELS

 

* Bij Hondenschool DVS/DTV wordt alleen op een positieve manier getraind. Slaan of op een andere manier pijn doen van de hond betekent onmiddellijk verwijdering van het terrein.
* In de kantine en tijdens de lessen mag niet gerookt worden.
* Tijdens de lessen moet uw mobiele telefoon uit staan ( in noodgevallen kunt u voorafgaande aan de les overleggen met uw instructeur ).
* Zonder tegenbericht gaan de lessen altijd door en beginnen op tijd. Een les duurt één uur. Wij verzoeken u tijdig ca. 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, opdat u niets mist en u andere deelnemers niet stoort.
* Voor aanvang van de les behoort u uw hond uit te laten. Het parkeerterrein is geen uitlaatplaats. Mocht uw hond desondanks op het  terrein of op het parkeerterrein zijn behoefte doen, dan dient u dit zelf op te ruimen. Neem daarvoor opruimmateriaal (plastic zakjes) mee. Er kan water worden gehaald uit de kraan voor de kantine, waar ook emmers klaar staan.
* Op het terrein van de hondenschool, alsmede in het clubgebouw moet de hond ten allen tijde aangelijnd zijn. Dit geldt ook tijdens de cursus, tenzij de instructeur anders aan geeft.
* Het dragen van zgn. stroombanden of parforce - kettingen (stekel- / prikbanden) is

                                                       ten strengste verboden
* Kinderen onder de 16 jaar mogen honden op het terrein niet vasthouden.
* Als er meerdere honden worden meegenomen, moet de veiligheid ten alle tijden in acht worden genomen.
Honden mogen op het  terrein nooit onbeheerd achterblijven. Hiertoe staan u onderstaande opties ter beschikking.

*De hond kan op de juiste wijze worden vastgelegd aan één van de paaltjes aangrenzend aan het veld waar u op dat moment met de andere hond traint.
* U kunt de hond in de auto achterlaten (weersafhankelijk).
* U kunt zorgen dat u met meerdere personen komt zodat een ander de hond bij zich houdt of mee naar huis neemt.
 * U neemt een bench mee en zet deze op aan de rand van het veld waar u op dat moment traint.

Belangrijk
Aanvullend op bovenstaande mededelingen, verwijzen wij naar de  Huisregels 
 van de hondenschool.
Met vragen en/of problemen kunt u altijd terecht bij uw instructeur of bij één van de bestuursleden.